Introduktion & information om enkäten

Denna enkät ingår i projektet Oper8, som är ett europeiskt tematiskt nätverk för att stödja och uppmuntra användningen av alternativa gräsbekämpningsmetoder.
Resultatet från enkäten är viktigt så vi kan fokusera och använda resurserna i projektet på bästa möjliga sätt i förhållanden till de önskemål som finns inom branschen.

Dina synpunkter är viktiga.
Tack för att du deltar!

Projektet har fått stöd via Europeiska Unionens Horizon 2020 program, bidrag nummer  101060591